BookXai 

כל החדשות והעדכונים הכי חמים בתחום הבינה המלאכותית

תקציר מנהלים: המדריך לאסטרטגית הפרומפטים של OpenAI

<< מעבר למאמר

איך יראה העתיד שלנו לפי תערוכת CES 2024

<< מעבר למאמר

Chat GPT אישי?
מהו GPT?

<< מעבר למאמר

מהפכה באיכות התמונה

בעידן הדיגיטלי הנוכחי, איכות התמונה היא מטבע המקובל לכל פרויקט ויזואלי.
מהפכת ה-AI (בינה מלאכותית) הביאה איתה שורה של כלים חדשניים המסוגלים לשדרג ולחדד תמונות באופן שלא נתפס קודם.
מהירות, נגישות ואיכות הם המילות המפתח בעולם המודרני של עיבוד תמונה, ובכתבה זו אצלול לעומקם של כלים מתקדמים אלו, מבחינת היתרונות והאתגרים הטמונים בהם.
עולם ה-AI מציע מגוון רחב של כלי הגדלה וחידוד תמונה, חלקם דורשים תשלום וחלקם מוצעים ללא עלות.
כלים אלו מופיעים גם כחלק ממחוללי תמונות בינה מלאכותית מובילים, כמו אלו שמציעות חברות כמו Midjourney ו-Leonardo, וכן ככלים חיצוניים נפרדים, כמו Vidmore או GigaPixel. בנקודת המבט שלי, כמי שחווה את העולם הזה מקרוב, יש לכל כלי את יתרונותיו וחסרונותיו, ובמאמר זה אני מתכוון לחשוף בפניכם את הנקודות המרכזיות שיעזרו לכם לבחור את הכלים המתאימים ביותר לצרכים שלכם.
אסקור באופן מעמיק את האופן שבו כלים מובנים של פלטפורמות כמו Midjourney ו-Leonardo מתמודדים עם אתגרי ההגדלה והחידוד בה.

36אט.webp__PID:dbcf1b23-3ea9-43f7-ab22-ca1e84f5cf6d

קבלו טעימה קטנה ממחולל התמונות DELLE-3

הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי

הספר הדיגיטלי "Claude Ai"

99.95 ₪
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי
הספר הדיגיטלי

הספר הדיגיטלי "Gemini Google Ai"

99.95 ₪
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai
הספר הדיגיטלי Ai

הספר הדיגיטלי Ai " לדבר עם העתיד "

79.95 ₪
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית
חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית

חבילת Ai – Pro הכוללת - קורס הדרכה מקיף על Chat GPT + ספר דיגיטלי + וחוברת ששת כלי בינה מלאכותית

199.95 ₪
חוברת הפקודות (פרומוטים) - BookXai
חוברת הפקודות (פרומוטים) - BookXai
חוברת הפקודות (פרומוטים) - BookXai
חוברת הפקודות (פרומוטים) - BookXai
חוברת הפקודות (פרומוטים) - BookXai
חוברת הפקודות (פרומוטים) - BookXai
חוברת הפקודות (פרומוטים) - BookXai
חוברת הפקודות (פרומוטים) - BookXai
חוברת הפקודות (פרומוטים) - BookXai
חוברת הפקודות (פרומוטים) - BookXai

חוברת הפקודות (פרומוטים) - BookXai

49.95 ₪

גלו את העתיד של יצירת ארט דיגיטלי עם DALL·E 3

<< מעבר למאמר

שיתופי פעולה בין ענקיות

<< מעבר למאמר

סיכום שנת 2023

<< מעבר למאמר

לעוד תוכן AI בחינם 

בואו לקבל תמהיל מאוזן של מאמרים
על יישומים מעשיים של תוכנות AI לצד דיונים רחבים יותר על השפעת הטכנולוגיה.

לעוד תוכן AI בחינם >>

הכירו את אמציה

רוצים לדעת איך הפך אמציה מתמונה רגילה לדמות חייה?

גלריית תמונות ה-AI הגדולה בישראל

בואו לקבל השראה חינמית ליצירת תמונות AI
תוכלו לקחת רעיונות מכל תמונה ולהתחיל ליצור בעצמכם ללא בעיה

לגלריית התמונות >>

הישארו מעודכנים

כל החכל החדשות והעדכונים הכי חמים בתחום הבינה המלאכותית ישירות אליכם למייל

עקבו אחרינו ברשתות : 

קבלו טעימה קטנה ממכולל התמונות DELLE-3

26.JPG__PID:bb51b7ea-6986-407c-b17e-e2abf3b2dc04
166.JPG__PID:6986707c-f17e-42ab-b3b2-dc0441f311c6
IMG-6953.JPG__PID:b7ea6986-707c-417e-a2ab-f3b2dc0441f3
43.JPG__PID:51b7ea69-8670-4cf1-bee2-abf3b2dc0441
2.JPG__PID:8622bb51-b7ea-4986-b07c-f17ee2abf3b2
88.JPG__PID:f17ee2ab-f3b2-4c04-81f3-11c6f710d0ea
81.JPG__PID:7cf17ee2-abf3-42dc-8441-f311c6f710d0
98.JPG__PID:7ee2abf3-b2dc-4441-b311-c6f710d0eade
28.JPG__PID:707cf17e-e2ab-43b2-9c04-41f311c6f710
IMG_8134.JPG__PID:e2abf3b2-dc04-41f3-91c6-f710d0eade10

סיכום 2023

ב-2023, הבינה המלאכותית (AI) חצתה את הסף מהווה תופעת שוליים לתופעת מיינסטרים, משנה את פני העולם באופן קיצוני.
השימוש הרחב בכלים חדשניים כמו ChatGPT ו-Gemini, תוך שהפכו לאביזרי יומיום בקרב מיליוני משתמשים, ממחיש את ההשפעה העצומה וההישגים המרשימים של הטכנולוגיה הזו.
התפתחותי האישית באמצעות AI, מכתיבת קוד ועד ליצירת אומנות ומוזיקה, מצביעה על פוטנציאל בלתי נתפס של הטכנולוגיה לשפר ולהעשיר חיים.
יכולתה של AI לייצר תוכן באיכות גבוהה במהירות רבה, ומנקודת מוצא של נוחות מרבית, מדגישה את המהפכה באופן שבו אנו פועלים ויוצרים.
העלייה החדה בפופולריות של ChatGPT, ההשקעות המשמעותיות של חברות כמו מיקרוסופט, והאימוץ הרחב של AI
בתעשיות שונות, מעידים על תחילת עידן חדש.
הפיכתה של AI לחלק בלתי נפרד מתחומים כמו שיווק, ייצור תוכן ואפילו יצירת אומנות, ממחישה את השינוי העמוק באינטראקציה שלנו עם טכנולוגיה.
הסיפורים הוויראליים, מהאפיפיור בז'קט לבן של בלנסיאגה ועד לפנטגון הבוער, מדגימים את היכולת הבלתי נתפסת של AI ליצור תוכן משכנע ורלוונטי, תוך דחיפת גבולות היצירתיות.

כי6.webp__PID:ec1f62eb-c074-4ace-b698-84a2fac1adc7
httpsplatform.openai.comdocsguidesprompt-engineeringutm_source=aibreakfast.beehiiv.com&utm_medium=newsletter&utm_campaign=openai-releases-official-prompt-guide-for-free (1).png__PID:b35304a6-2daa-4a4a-9dde-85c4f114a30c

השפעת ה-AI על השוקים וההשקעות הגוברות בתחום מעידות על ההכרה בפוטנציאל העצום של הטכנולוגיה הזו. מיקרוסופט ו-Nvidia, לדוגמה, נהנו מהצלחה גדולה, בעוד שחברות אחרות כמו אלפבית חוות דעת מעורבות לגבי ההשפעות האפשריות של ה-AI על העתיד שלהן.
בסופו של דבר, העתיד של AI עדיין פתוח לפרשנות. עם זאת, התקדמות הטכנולוגיה וההשפעה ההולכת וגוברת שלה על כל תחום בחיים, מצביעים על עידן חדש של חדשנות ויצירתיות, שבו הגבולות הם רק הדמיון שלנו.

שיתופי פעולה בין ענקיות

בעולם הטכנולוגיה, שיתופי פעולה בין ענקיות עשויים להגדיר מחדש את חוויות המשתמש ולקדם את גבולות החדשנות. בתזמון מושלם, גוגל וסמסונג מכריזות על הליך שיתופי פעולה מעמיק יותר, עם הטמעת טכנולוגיות גנרטיביות מתקדמות של גוגל בסדרת ה- Samsung Galaxy S24 החדשנית.
השלכות הזיקה הזו עשויות להיות רחבות היקף, מסמנות את דרכה של סמסונג כמובילה בחדשנות ואינטגרציה של AI בתחום הסמארטפונים.
המציאות מציעה חלוקה ברורה בין משתמשי אפל לאלו המעדיפים מכשירים אחרים, ובכך מייצרת קהלי מטרה שונים עם צרכים והעדפות ייחודיות.
אישית, אחרי שנים של שימוש באייפון, המעבר שלי לגלקסי סימן מציאת "בית" טכנולוגי. המעבר הזה היה תקציר של חיפוש אחר חוויה משתמש מותאמת אישית, שלא נמצאה בעולם ה-iPhone. כעת, עם החדשות האחרונות, נראה שמשתמשי גלקסי עומדים ליהנות מחוויות חדשניות ומרגשות בזכות הטמעת הטכנולוגיות הגנרטיביות של גוגל.
זהו לא רק עוד פרק בתחרות האינסופית בין iPhone ל-Galaxy, אלא צעד קדים בהתפתחות התעשייה, המבטיח להעניק למשתמשי Galaxy יתרון משמעותי בחוויית השימוש היומיומית.

432.webp__PID:634f1ca9-8462-4e03-bfc8-8f55fd2c54f2

Chat GPT אישי?

מהו GPT?
לקראת סוף 2023, OpenAI הציגה את האופציה לתכנת את ChatGPT, הצ'אטבוט הג'נרטיבי המוביל בעולם, תוך הענקת אפשרות לכל אחד לבנות גרסת GPT משלו.
זו הפכה לא רק גרסה מקומית של ChatGPT, אלא גם אפשרות לערוך, לתכנת, ולהתאים את הכלי לכל שימוש אפשרי, מבלי לדרוש ידע קודם בתכנות או בכתיבת קוד.
פתאום, יצירת מוצרים ג'נרטיביים בהתבסס על טכנולוגיה מתקדמת נהייתה נגישה לכולם, דרך ממשק נוח ואינטואיטיבי שבו כל מה שנדרש הוא להסביר בפשטות את הצורך או הרעיון - וה-GPT לומד ומתאים את עצמו לדרישות שלכם.

השלבים להעלאת גרסת GPT : ל-GPT Store דורשים מספר צעדים פשוטים אך משמעותיים:
1. פיתוח ה-GPT האישי שלך:
תחילה, פתח את ה-GPT שלך באמצעות הממשק האינטואיטיבי של OpenAI
. זה כולל למידה על הנתונים שאתה בוחר, תכנות של התגובות, והתאמה של האינטליגנציה המלאכותית לצרכים שלך.

הצטרפות לקהילה של בוני GPT הצטרפות ל-GPT Store אינה רק על העלאת ה-GPT שלך; זו הזדמנות להצטרף לקהילה גלובלית של פיתוח בינה מלאכותית.
בקהילה זו, תוכל לשתף פעולה עם מפתחים אחרים, ללמוד מהם ולשפר את היצירות שלך בהתאם. בנוסף, קבלת משוב ממשתמשים יכולה לסייע בהמשך פיתוח ושיפור ה-GPTs שלך.
לסיכום האפשרות ליצור GPT מותאם אישית ולהעלות אותו ל-GPT Store של OpenAI היא מהפכה בתחום הבינה המלאכותית.
זה מאפשר לכל אחד, בכל רמת ידע, להשתתף בחידושים הג'נרטיביים של עידן האינפורמציה. כעת, כל מה שנותר הוא להתחיל במסע היצירתי שלך ולראות איך ה-GPT שלך יכול לשנות את העולם.

1234.webp__PID:a590a1b8-38aa-42e7-9a5d-07d842f7a706

2. בדיקה ואימות:
לאחר שפיתחת את ה-GPT שלך, חשוב לבצע בדיקות כדי לוודא שהוא עובד כראוי ומספק תגובות מדויקות ורלוונטיות. השקעה בבדיקות אלו תגביר את הסיכוי שה-GPT שלך יתקבל לחנות.

3. הגשת בקשה ל-GPT Store
: עם גרסה מוכנה ומבודקת, השלב הבא הוא להגיש בקשה להעלות את ה-GPT שלך ל-GPT Store של OpenAI. תהליך ההגשה כולל מילוי טפסים רלוונטיים והצגת מידע על ה-GPT שפיתחת.

4. אישור ופרסום:
לאחר בחינת הבקשה שלך על ידי צוות OpenAI, ובהנחה שהיא עומדת בכל הקריטריונים, ה-GPT שלך יאושר לפרסום בחנות. זהו שלב מרגש שבו היצירה שלך נגישה לכלל הציבור לשימוש ולהערכה.

תקציר מנהלים: המדריך לאסטרטגית הפרומפטים של OpenAI

בעידן המידע, כשהשימוש בבינה מלאכותית נהיה חלק בלתי נפרד מחיינו, OpenAI מציעה מדריך מהיר לאופטימיזציה של ביצועי ChatGPT ומודלים גדולים של שפה (LLM)
. המדריך מדגיש שש אסטרטגיות מרכזיות שנועדו לשפר את הביצועים ולהבטיח תגובות יעילות ומדויקות יותר מהמודלים:

1. מתן הוראות ברורות:
חשיבותה של פורמולציה ברורה ומדויקת של הפרומפט כדי להדריך את המודל לתגובה המבוקשת.

5. שימוש בכלים חיצוניים:
פנייה למקורות מידע חיצוניים כדי להעשיר את התגובה ולהגדיל את המדויקות.

6. ביצוע הערכות ממוקדות:
בדיקה והערכה של תגובות המודל כדי להבטיח שהן עונות על הציפיות והדרישות.

המדריך כולל גם דוגמאות מעשיות לתרחישים שונים, המאפשרות למשתמשים להבין כיצד ליישם את האסטרטגיות הללו בפועל. דרך שימוש בטיפים אלו, משתמשים יכולים לשפר באופן משמעותי את האינטראקציות שלהם עם מודלי ה-AI, תוך ניווט יעיל יותר בין המורכבויות של אינטראקציות בינה מלאכותית.

נלו6.webp__PID:2c9b6a54-5d4b-4e94-ac77-92132693a37b

2. אספקת טקסט עזר:
הסברים והוראות נוספות שיכולות לעזור למודל להבין בצורה טובה יותר את ההקשר והמטרה.

3. פירוק משימות מורכבות:
חלוקת משימה גדולה לחלקים קטנים יותר כדי להקל על הביצוע ולשפר את הדיוק.

4. מתן זמן למודלים 'לחשוב':
נתינת הזמן הדרוש למודל לעבד ולהגיב, מה שעשוי להשפיע על איכות התגובות.

למדריך של OpenAI

איך יראה העתיד שלנו לפי תערוכת CES 2024

ה-CES (Consumer Electronics Show) ממשיך להיות אחד האירועים המרכזיים והמרתקים ביותר בעולם הטכנולוגיה הצרכנית, והוא מהווה חלון ראווה לעתיד.
הוא מציע הצצה ייחודית למוצרים חדשניים, טכנולוגיות מתקדמות, ורעיונות שעשויים לשנות את אופן חיינו.
ברוכים הבאים לעתיד:
חידושים וטכנולוגיות מ-CES בשנת 2023, CES הוכיח שוב את העוצמה שלו כאירוע הדגל לכל המעוניין לחוות את החדשנות הטכנולוגית האחרונה.
עם יותר מ-130,000 משתתפים ו-4,300 מציגים, התערוכה הפכה למגרש משחקים לחובבי טכנולוגיה, חדשנים, ומנהיגי תעשייה מכל העולם.

היכן החדשנות פוגשת את השוק מגוון החידושים שהוצגו היה אדיר:
ממכשירי בית חכם, דרך רכבים אוטונומיים, ועד לטכנולוגיות בריאות מתקדמות.
כל אחד מהמציגים הביא עימו רעיון שעשוי להוות את הפריצה הבאה בשוק.

4. עולם המציאות המדומה:
טכנולוגיות VR וAR המרחיבות את האפשרויות בתחום הבידור, החינוך, ועוד.

השפעה על התעשייה והחברה החידושים שהוצגו ב-CES מעידים על כך שהעתיד כבר כאן.
הטכנולוגיות החדשות שהוצגו מבטיחות לשנות את האופן שבו אנו עובדים, לומדים, ומתקשרים, ולהציע פתרונות חדשניים לאתגרים גלובליים.
בעוד התערוכה מסתיימת, השאלה הגדולה שנשארת היא אילו מהטכנולוגיות הללו יצליחו לעשות את המעבר מהבמה הגדולה של CES לחיי היומיום שלנו. אך אחד ברור, העתיד שבו הטכנולוגיה תשפיע על כל פן של חיינו הוא כבר לא רחוק.

כ4א.webp__PID:aaae7a53-71b0-4981-ad83-7da508fff364

דגשים מרכזיים מהתערוכה
1. בינה מלאכותית:
השנה, הבינה המלאכותית הייתה במרכז הבמה, עם מגוון שימושים חדשים - מעזרים וירטואליים אישיים ועד לפתרונות בריאות חכמים.

2. רכבים חכמים ואוטונומיים:
יצרני רכבים גדולים הציגו את הדור הבא של רכבים אוטונומיים, המספקים הצצה לעתיד התחבורה.

3. טכנולוגיות ירוקות:
חדשנות בטכנולוגיות סביבתיות, הדגשת המעבר לאנרגיה נקייה ופתרונות ירוקים לבתים ועסקים.